Thông báo học bổng E-land 6/2012

SV đọc thông báo tại đây: HB-Eland

Tải đơn xin bọc bổng: MAU DON HOC BONG ELAND VN

Hạn nộp hồ sơ HB sáng ngày 28 tháng 05 năm 2012

Tại Phòng A.222, cơ sở Đinh Tiên Hoàng

Kết quả xét duyệt HB E-land ngày 28/05/2012: xem file KQHB

Phòng Công tác Sinh viên đã nhận hồ sơ của Đinh Thị Hoa, lớp Du lịch K1 nhận HB E-land đợt 1 năm 2012, thời gian nhận HB sẽ thông báo sau

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Công tác sinh viên. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.