Thông báo v/v ngừng hoạt động Weblog Giáo vụ Khoa

Từ ngày 11/7/2012, weblog Giáo vụ Khoa sẽ chính thức ngừng hoạt động. Sinh viên sẽ xem các thông báo có liên quan đến thời khóa biểu, lịch thi, học bổng và một số thông báo khác trên website Khoa Địa Lý http://dialy.hcmussh.edu.vn/3cms/.

Riêng điểm thi mỗi học kỳ (scan/chụp) sẽ được tổng hợp và gửi đến các lớp trưởng qua email. Lớp trưởng sẽ đăng lại trên web của lớp hoặc mail chung cho các bạn khác theo dõi.

Trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của các bạn sinh viên trong thời gian qua.

Giáo vụ Khoa.

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thông báo chung. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.