Daily Archives: 17/05/2012

Thông báo v/v đăng ký môn học kỳ hè

Sinh viên lớp ĐLKT&PTV K29 và K30 xem lại danh sách đăng ký 2 môn Thống kê ứng dụng và Kinh tế quốc tế. Kinh te quoc te Thong ke ung dung Nếu SV không có tên trong danh sách đăng ký, vui lòng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thông báo chung

Thông báo v/v nộp Khóa luận Tốt nghiệp

Sinh viên khóa 2008-2012 sẽ nộp Khóa luận Tốt nghiệp về Văn Phòng Khoa: – Thời gian: 10h-11h ngày 18/06/2012 – Số lượng: 03 quyển. Liên hệ: Cô Thi.

Đăng tải tại Thông báo chung