Daily Archives: 30/05/2012

THÔNG BÁO V/v Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ Chính quy, văn bằng 2, hoàn thiện ĐH đợt 1 năm 2012

Xem chi tiết thông báo tại đây: http://ctsv.hcmussh.edu.vn/3cms/upload/ctsv/File/Le%20TN/Thong%20bao%20Le%20TN%20chinh%20quy%20dot%201.2012.pdf Xem danh sách tốt nghiệp hệ chính quy Khoa Địa lý tại đây: DS TOT NGHIEP TIN CHI – 2012 Sinh viên đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp từ ngày 05/06/2012 đến … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thông báo chung