Monthly Archives: Tháng Tư 2012

THÔNG BÁO V/v Tổ chức triển lãm ảnh về hoạt động của Khoa

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV                               … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thông báo chung

KẾ HOẠCH HỘI DIỄN VĂN NGHỆ “KHOA ĐỊA LÝ 35 NĂM – MỘT CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN”

TRƯỜNG ĐHKHXH&NV TP.HCM KHOA ĐỊA LÝ ……….. Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2012                                          KẾ HOẠCH HỘI … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thông báo chung

Thông báo v/v nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đợt xét TN tháng 4/2012)

Sinh viên nhận giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời tại Văn phòng Khoa (trong giờ hành chính). Điều kiện được cấp giấy chứng nhận: Có chữ ký xác nhận Hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí của Phòng Kế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thông báo chung

Thông báo về việc nhận tiền học bổng KKHT, TCXH học kì I – 2011-2012

THÔNG BÁO V/v làm thẻ cho sinh viên thuộc diện nhận học bổng Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc nhận học bổng Khuyến khích học tập, Trợ cấp xã hội của Trường. Phòng Công tác … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Công tác sinh viên

KẾT QUẢ HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2011-2012

Ket qua hoi thao sinh vien 2012

Đăng tải tại Thông báo chung

Thông báo khẩn v/v Kiểm tra học phí dành cho SV Xét Tốt nghiệp đợt tháng 3/2012

DANH SÁCH SINH VIÊN XÉT TN CÒN NỢ HỌC PHÍ 0768089 Nguyễn Thị Lịch 0768094 Ngô Thị Lương 0768102 Hoàng Thị Mai 0765152 Lê Thị Soa 0768010 Nguyễn Thị Thu Cúc 0768080 Vũ Kiên Trường Kỳ 0768041 Phạm Hiếu 0768179 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thông báo chung

Tuyển sinh viên NCKH

Đề tài: Ẩm thực ở đô thị Việt Nam (Hợp tác với ĐH Saint Mary) Thời gian làm việc: 15/4 – 15/7/2012 Phương pháp: điều tra hộ gia đình, phỏng vấn, nhật kí ẩm thực, quan sát, … Yêu cầu: … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Công tác sinh viên