Thông báo v/v đăng ký môn học kỳ hè

Sinh viên lớp ĐLKT&PTV K29 và K30 xem lại danh sách đăng ký 2 môn Thống kê ứng dụng và Kinh tế quốc tế.

Kinh te quoc te

Thong ke ung dung

Nếu SV không có tên trong danh sách đăng ký, vui lòng liên hệ đăng ký qua mail: giaovukhoadialy@yahoo.com

Lịch học Thống kê ứng dụng (buổi sáng)

Thứ 3 ngày 22/5: D.405

Thứ 5 ngày 24/5: D.306

Thứ 6 ngày 25/5: A.309

3 buổi còn lại Giảng viên và sinh viên sẽ thống nhất lịch để tránh trùng thời gian thi học kỳ các môn.

Lịch học Kinh tế Quốc tế dự kiến trong tháng 6 (4 buổi ôn tập)

 

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thông báo chung. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.