THÔNG BÁO V/v Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ Chính quy, văn bằng 2, hoàn thiện ĐH đợt 1 năm 2012

Xem chi tiết thông báo tại đây:

http://ctsv.hcmussh.edu.vn/3cms/upload/ctsv/File/Le%20TN/Thong%20bao%20Le%20TN%20chinh%20quy%20dot%201.2012.pdf

Xem danh sách tốt nghiệp hệ chính quy Khoa Địa lý tại đây: DS TOT NGHIEP TIN CHI – 2012

Sinh viên đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp từ ngày 05/06/2012 đến ngày 08/06/2012 (từ 8h30 đến 16h30)

Địa điểm: Văn phòng Khoa Địa lý

Liên hệ cô Thanh Thuỷ.

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thông báo chung. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.