Điểm rèn luyện học kì 2 – Khoa Địa lý

Sinh viên xem điểm rèn luyện tại đây: DRL-HK2 – KHOADIALY

Sinh viên có thắc mắc, khiếu nại vui lòng liên hệ cô Thu Thủy, email: huongthugl2005@yahoo.com

Sau ngày 20/07/2012, mọi khiếu nại Khoa sẽ không giải quyết

Cô Thu Thủy

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Công tác sinh viên. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.