LỊCH THI HK2-NH 2011-2012 (cập nhật ngày 17/05-có phòng thi)

Các  môn thi tại cơ sở Đinh Tiên Hoàng: LICH THI HOC KY 2-11-12- DTH

Các môn thi ở cơ sở Thủ Đức: LICH THI HOC KY 2-11-12- TD

Lưu ý:

  • Lịch thi có thể có sự điều chỉnh (tuy nhiên sẽ không điều chỉnh ngày thi cuối cùng), SV chủ động theo dõi thông báo trên Weblog.
  • Nếu có vấn đề về lịch thi HK2, SV liên lạc  ngay qua mail: giaovukhoadialy@yahoo.com
  • Lịch thi các môn chung của trường, SV xem trên website của phòng Đào Tạo: http://pdt.hcmussh.edu.vn/

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thông báo chung. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.