Danh sách sinh viên nộp tiểu luận cuối kỳ môn Thủy văn đại cương

Sinh viên đã nộp tiểu luận môn Thủy Văn đại cương kiểm tra lại danh sách đã nộp do Thầy cung cấp.

Xem danh sách tại đây:  danh sách sinh viên nộp tiểu luận TVĐC.

 

This entry was posted in Thông báo chung. Bookmark the permalink.