Daily Archives: 26/05/2012

LỊCH THI HK2-NH 2011-2012 (cập nhật ngày 17/05-có phòng thi)

Các  môn thi tại cơ sở Đinh Tiên Hoàng: LICH THI HOC KY 2-11-12- DTH Các môn thi ở cơ sở Thủ Đức: LICH THI HOC KY 2-11-12- TD Lưu ý: Lịch thi có thể có sự điều chỉnh (tuy nhiên sẽ không điều chỉnh ngày thi cuối cùng), … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thông báo chung