Điểm thi HK2 – 2011-2012 (p4,5,6,7)

Điểm thi môn Bản đồ đại cương, Khí tượng khí hậu, Địa lý tự nhiên, Địa lý đô thị, Đồ án môn học, Thực tập TN, Khoá luận TN
http://www.mediafire.com/?g168pavufa3jc3i

Điểm thi môn Địa Lý kinh tế VN, Địa lý Du lịch Việt Nam, Địa lý Kinh tế ĐNÁ, Kinh tế Việt Nam.

http://www.mediafire.com/?fvef88p29vfpv4n

Độc học MT, TNST rừng, TN nước, Thực tập GIS, Xử lí giải đoán ảnh

http://www.mediafire.com/?leqrnhyhzr210va

http://www.mediafire.com/i/?cun1b7cc9hub375 BO DUNG DIEM CUOI KY TN NUOC

Xây dựng và quản lí dự án, TKƯD, Tài nguyên KSvà NL, TN khí hậu, TN đất, ĐLTG-giữa kỳ, Dân số MT và PT, Bệnh học MT

http://www.mediafire.com/?091jgkkxr474oh7

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thông báo chung. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.