T/B về việc nhận chứng chỉ GDTC cho SV khóa 2009-2013

THÔNG BÁO

(Về việc nhận Chứng chỉ GDTC khoá 2009)

 Hiện nay, sinh viên khoá 2009-2013 có tên trong danh sách cấp chứng chỉ mới nhất (ngày 01/3/2012) đã có chứng chỉ giáo dục thể chất. Lớp trưởng các lớp mang theo thẻ sinh viên và biên lai nộp hình làm chứng chỉ cho lớp đến Phòng Công tác sinh viên (B.002, cơ sở Đinh Tiên Hoàng) để nhận chứng chỉ trong giờ hành chính.

Trân trọng.

Phòng Công tác sinh viên

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Công tác sinh viên. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.