Category Archives: Điểm thi

Điểm thi HK 1 (tiếp theo)

CO SO DIA LY NHAN VAN K32 PPNC trong KTXH k30 Advertisements

Đăng tải tại Điểm thi

Điểm thi học kỳ I (tiếp theo)

Co so dia ly TN-CUOI KY Vien tham dai cuong-CUOIKY Lich su Viet Nam-CUOIKY

Đăng tải tại Điểm thi

Điểm thi HK1 (tiếp thep)

Ban do chuyen de The hien du lieu dia ly PPNC trong DL-Cuoi ky Môi trường VHVN Lap trinh co ban Khoa hoc giao tiep-CK  

Đăng tải tại Điểm thi

Điểm thi Giữa kỳ môn Cơ sở Địa lý nhân văn

Sinh viên xem điểm tại link: DLNV-Giua ky Nếu có thắc mắc về điểm, vui lòng email đến cô Thi : hokimthi@gmail.com hoặc giaovukhoadialy@yahoo.com để được xem xét và điều chỉnh (nếu có).  Hạn chót giải quyết thắc mắc: 06/01/2012.

Đăng tải tại Thông báo chung, Điểm thi

Điểm thi giữa kỳ (tiếp theo)

Phat trien hoc -GK Khoa hoc giao tiep-GK ĐIỂM PHÚC TRA HỌC KỲ 2:

Đăng tải tại Thông báo chung, Điểm thi

Điểm thi Giữa kỳ

Co so Dia ly tu nhien-Giua ky Hoa Moi truong – Giua ky Luat va chinh sach MT – giua ky PPNC trong DL-Giua ky Thuc tap thuc te co so k30

Đăng tải tại Điểm thi

KẾT QUẢ THI XẾP LỚP TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN (NGÀNH ĐỊA LÝ & NGÀNH DU LỊCH)

XEM KẾT QUẢ ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY: ket qua thi xep lop Tieng Anh khong chuyen

Đăng tải tại Bộ Môn Du lịch, Thông báo chung, Điểm thi