Category Archives: Điểm thi

Điểm thi HK2 NH 2011-2012 (p.3)

Dia ly DL TG Chinh sach PTV GIS dai cuong Kinh te vi va vi mo Lap trinh GIS1 Quan tri kinh doanh lu hanh Thiet ke va dieu hanh tour Thuc hanh phan tich GIS Thuy van Dai cuong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thông báo chung, Điểm thi

Điểm thi HK2, NH 2011-2012 (P.2)

Quan tri KS Qui hoach tong the KTXH        

Đăng tải tại Điểm thi

Điểm thi HK1 (tiếp theo)

Van hoa DL – Cuoi ky Kinh te phat trien Xay dung va quan li du an GIS

Đăng tải tại Điểm thi

Điểm thi HK1 (tiếp theo)

Phat trien hoc -CK Dai cuong KHDL Vien tham dai cuong-GK (bo sung) Vien tham dai cuong-Giua ky Quan tri co ban Quan ly chat thai ran-Giua ky Nghien cuu thi truong Truyen thong giao tiep trong KD

Đăng tải tại Điểm thi

Điểm thi HK1 (tiếp theo)

Marketing dia phuong Dia SV dai cuong Tho nhuong DC Kinh te MT PPNC MT Lưu ý: SV bảo lưu môn Kinh tế MT và PPNC trong KHMT sẽ được Thầy nhập điểm sau. Do vậy các em không cần liên hệ với … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thông báo chung, Điểm thi

Điểm thi học kỳ 1 (2011-2012) – tiếp theo

Dia chat dia mao Quan ly nha hang Thuc hanh chuyen nganh Thuc tap nganh DS-XH Moi truong hoc co ban Dan so hoc va DLDC Kinh te Quoc te Ky thuat MT-Giua ky  

Đăng tải tại Điểm thi

Điểm thi HK1 – NH 2011-2012 (tiếp theo)

Vien tham thuc hanh Dan so hoc SK Co so dia ly DL (k30) Phat trien cong dong Luat va chinh sach MT Ung dung GIS trong DL Vien tham nang cao Phan tich GIS

Đăng tải tại Điểm thi