Đăng ký ở KTX Trần Hưng Đạo

Sinh viên đọc thông báo tại đây: THONG BAO KTX THD 2012-2013

Ưu tiên cho Sinh viên K30 (2009-2013)

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Công tác sinh viên. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.