Thông báo v/v nộp Khóa luận Tốt nghiệp

Sinh viên khóa 2008-2012 sẽ nộp Khóa luận Tốt nghiệp về Văn Phòng Khoa:

– Thời gian: 10h-11h ngày 18/06/2012

– Số lượng: 03 quyển.

Liên hệ: Cô Thi.

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thông báo chung. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.