Thông báo v/v nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đợt xét TN tháng 4/2012)

Sinh viên nhận giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời tại Văn phòng Khoa (trong giờ hành chính).
Điều kiện được cấp giấy chứng nhận: Có chữ ký xác nhận Hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí của Phòng Kế hoạch-Tài chính (liên hệ Cô Vân).

This entry was posted in Thông báo chung. Bookmark the permalink.