Thông báo về việc nhận tiền học bổng KKHT, TCXH học kì I – 2011-2012

THÔNG BÁO
V/v làm thẻ cho sinh viên thuộc diện nhận học bổng

Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc nhận học bổng Khuyến khích học tập, Trợ cấp xã hội của Trường. Phòng Công tác sinh viên thông báo về một số thay đổi như sau:
Từ năm học 2011 – 2012, Phòng Kế hoạch – Tài chính của Trường sẽ chuyển tiền học bổng Khuyến khích học tập, Trợ cấp xã hội vào tài khoản trên thẻ sinh viên của Trường do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) phát hành.
Những sinh viên các khóa trước (2007, 2008 và 2009) thuộc diện nhận học bổng và chưa có thẻ do Ngân hàng BIDV phát hành vui lòng liên hệ Phòng Công tác sinh viên tại 2 cơ sở để làm thẻ miễn phí.
Khóa 2010, 2011: thẻ sinh viên đồng thời là thẻ ATM, SV đã kích hoạt tài khoản thì đến báo số tài khoản cho trường, sinh viên chưa kích hoạt phải làm lại thẻ như SV năm 2007, 2008, 2009
Thời gian:
Ngày 24/4: Cơ sở Linh Trung – Thủ Đức
Địa điểm: Phòng A.06 (sáng từ 8g00 đến 11g00; chiều 13g00 đến 15g30).
Ngày 25/4: Cơ sở Đinh Tiên Hoàng – Quận 1
Địa điểm: Phòng B.003 (sáng từ 8g00 đến 11g30; chiều 13g30 đến 17g00).
Lưu ý: Sinh viên liên hệ làm thẻ mang theo một hình thẻ cỡ 3×4 và một bản sao CMND (thể hiện rõ số trên CMND, có công chứng).

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Công tác sinh viên. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.