Daily Archives: 20/04/2012

Thông báo về việc nhận tiền học bổng KKHT, TCXH học kì I – 2011-2012

THÔNG BÁO V/v làm thẻ cho sinh viên thuộc diện nhận học bổng Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc nhận học bổng Khuyến khích học tập, Trợ cấp xã hội của Trường. Phòng Công tác … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Công tác sinh viên