Thông báo khẩn v/v Kiểm tra học phí dành cho SV Xét Tốt nghiệp đợt tháng 3/2012

DANH SÁCH SINH VIÊN XÉT TN CÒN NỢ HỌC PHÍ
0768089 Nguyễn Thị Lịch
0768094 Ngô Thị Lương
0768102 Hoàng Thị Mai

0765152 Lê Thị Soa
0768010 Nguyễn Thị Thu Cúc
0768080 Vũ Kiên Trường Kỳ
0768041 Phạm Hiếu
0768179 Nguyễn Quang Thìn
0768209 Nguyễn Văn Tuấn
0768107 Mai Văn Minh
0768132 Nguyễn Thị Tố Như
0668003 Phạm Ngọc Thùy An
0668065 Nguyễn Võ Hiển
0668091 Lê Thị Thu Hường
0668111 Huỳnh Lê Công Lý
0668157 Lê Văn Quang
0668208 Hỏa Văn Viên
0668131 Trương Thị Ngần
Đề nghị sinh viên đến phòng Kế hoạch tài chính (B.003- Cơ sở 10-12 Đinh Tiên Hoàng Quận 1) để kiểm tra và đóng học phí (nếu chưa hoàn tất).

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thông báo chung. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.