Daily Archives: 18/04/2012

Thông báo khẩn v/v Kiểm tra học phí dành cho SV Xét Tốt nghiệp đợt tháng 3/2012

DANH SÁCH SINH VIÊN XÉT TN CÒN NỢ HỌC PHÍ 0768089 Nguyễn Thị Lịch 0768094 Ngô Thị Lương 0768102 Hoàng Thị Mai 0765152 Lê Thị Soa 0768010 Nguyễn Thị Thu Cúc 0768080 Vũ Kiên Trường Kỳ 0768041 Phạm Hiếu 0768179 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thông báo chung