Tuyển sinh viên NCKH

Đề tài: Ẩm thực ở đô thị Việt Nam (Hợp tác với ĐH Saint Mary)

Thời gian làm việc: 15/4 – 15/7/2012

Phương pháp: điều tra hộ gia đình, phỏng vấn, nhật kí ẩm thực, quan sát, …

Yêu cầu: Giao tiếp tiếng Anh, có kĩ năng giao tiếp, nhiệt tình, yêu thích NCKH, tham gia 20 giờ/tuần hoặc nhiều hơn

Hồ sơ dự tuyển: Đơn xin tham gia chương trình, lí lịch nêu rõ chuyên môn, kinh nghiệm và thành tích NCKH bằng tiếng Anh; photo giấy chứng nhận bằng cấp bằng tiếng Anh; photo giáy khen chứng tỏ khả năng NCKH (nếu có)

Liên hệ: Nguyễn Tuấn Nghĩa – P. HTQT; điện thoại: 38291138; email: nghia1802@gmail.com

Hạn chót hộp hồ sơ: 17 giờ 12/04/2012

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Công tác sinh viên. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.