Daily Archives: 10/04/2012

Tuyển sinh viên NCKH

Đề tài: Ẩm thực ở đô thị Việt Nam (Hợp tác với ĐH Saint Mary) Thời gian làm việc: 15/4 – 15/7/2012 Phương pháp: điều tra hộ gia đình, phỏng vấn, nhật kí ẩm thực, quan sát, … Yêu cầu: … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Công tác sinh viên