Thông báo học bổng KOVA – 2012

Theo thông báo của Ủy ban Giải thưởng Kova về việc trao học bổng và giải thưởng KOVA cho sinh viên Trường Đại họa Khoa học Xã hội và Nhân văn lần thứ 10 như sau:.

Số lượng học bổng :

+ Học bổng Kova: 1-2 suất

+ Giải thưởng Kova cho sinh viên: 1 suất

+ Giải thưởng Kova về khoa học ứng dụng.

TIÊU CHUẨN:

I. Học bổng Kova cho sinh viên:

– Có tư cách đạo đức tốt.

– Là sinh viên đạt loại giỏi

– Là sinh viên nghèo vượt khó học giỏi

– Gia đình và bản thân chấp hành nghiêm các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước

– Ưu tiên nữ sinh viên và sinh viên các dân tộc thiểu số

Hồ sơ gồm có:

 1. 01 Đơn xin tham gia nhận giải thưởng Kova năm 2012
 2. 01 Bản báo cáo thành tích cá nhân các năm học có xác nhận của khoa, trường.
 3. 01 Bản điểm về kết quả học tập, có xác nhận của nhà trường
 4. 01 Bản khai hoàn cảnh kinh tế của gia đình có xác nhận của địa phương.

II. Giải thưởng Kova cho sinh viên:

– Có tư cách đạo đức tốt.

– Là sinh viên đạt có điển học tập từ 8.0 trở lên

– Có đề tài nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả tốt

– Gia đình và bản thân chấp hành nghiêm các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Hồ sơ gồm có:

 1. 01 Đơn xin tham gia nhận giải thưởng Kova năm 2012
 2. 01 bản báo cáo thành tích cá nhân các năm học có xác nhận của khoa, trường.
 3. 01 bản điểm về kết quả học tập, có xác nhận của nhà trường
 4. 01 bản khai hoàn cảnh kinh tế của gia đình có xác nhận của địa phương.
 5. 01 Bản chứng nhận tên đề tài nghiên cứu khoa học

III. Giải thưởng Kova về khoa học ứng dụng:

Các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học có tính sáng tạo, kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng trong thực tiễn, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân và sự phát triển của đất nước, ưn tiên vùng sâu vùng xa.

Hồ sơ gồm có:

 1. 01 Bản báo cáo về đề tài hoặc công trình nghiên cứu khoa học
 2. 01 Bản báo cáo cá nhân hoặc tập thể
 3. 01 Đơn xin tham gia nhận giải thưởng Kova
 4. 01 Bản đề nghị của cơ quan, Sở Khoa học Công nghệ.

SV Khoa Địa lý ứng cử vui lòng nộp hồ sơ học bổng của sinh viên về Văn phòng Khoa Địa lý, P.A222, CS Đinh Tiên Hoàng trước ngày 28 tháng 6 năm 2012, gặp cô Thu Thủy – phụ trách CTSV.

 

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Công tác sinh viên. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.