Thông báo học bổng KKHT SV Khoa Địa lý – học kì 1 năm 2011-2012

Sinh viên xem tại đây:

DIEM CHINH THUC HK I 2011-2012 & TONG HOP CHINH THUC

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Công tác sinh viên. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.