Daily Archives: 31/03/2012

THÔNG BÁO V/v Tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên

Khoa Địa Lý sẽ tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên năm 2012 vào ngày thứ hai 09/04/2012. – Thời gian: từ 13g30 đến 16g30 – Địa điểm: C1-44 (tiểu ban Môi trường và Dân số) và C1-45 (tiểu ban Du lịch và … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thông báo chung