Thông báo nghỉ Lễ

Do ngày Giỗ Tổ Hùng Vương trùng vào ngày thứ 7 (ngày 31/3) nên sinh viên sẽ nghỉ bù vào thứ Hai ngày 02/04.

Như vậy, các lớp học vào ngày thứ 7 (31/3) và Thứ 2 (02/04) sẽ được nghỉ.

Giáo vụ Khoa.

This entry was posted in Thông báo chung. Bookmark the permalink.