Danh sách cảnh cáo, buộc thôi học từ HK 2 (2011-2012) – Khoa Địa lý

Xem danh sách tại đây: Dialy & THONG BAO VE CACH CAO HOC VU, BUOC THOI HOC TU HK II, NH 2011 – 2012

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Công tác sinh viên. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.