Daily Archives: 20/03/2012

THÔNG BÁO V/v Đăng ký tham gia cuộc thi “Học Sinh Sinh viên ứng phó với biến đổi khí hậu”

THÀNH ĐOÀN TP HỒ CHÍ MINH             NHÀ VĂN HÓA SINH VIÊN                      Số: ……/TB-NVHSV   TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2012           … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thông báo chung