Học bổng KKHT học kì 1 – Năm học 2011-2012

Đã có danh sách học bổng khuyến khích học tập học kì 1, năm học 2011-2012. Sinh viên vào đây để biết thêm TONG HOP-DANHSACH,  DIEM DU KIEN HK II 2011-2012

Sinh viên theo dõi, nếu có thắc mắc, khiếu nại liên quan đến học bổng khuyến khích học tập sinh viên vui lòng liên hệ  Phòng CTSV (điểm rèn luyện); Phòng Đào tạo (kết quả học tập) từ ngày 16/3 đến hết ngày 30/3/2012.  Mọi thắc mắc, khiếu nại sau thời gian trên sẽ không được giải quyết.

CTSV

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Công tác sinh viên. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.