Bổ sung điểm rèn luyện cho sinh viên

CTSV khoa Địa lý đã bổ sung điểm rèn luyện cho sinh viên bộ môn Du lịch khóa 1 như sau: 

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Công tác sinh viên. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.