Daily Archives: 19/03/2012

Thông báo học bổng cao học dành cho sinh viên khoa Địa lý

    Advertisements

Đăng tải tại Công tác sinh viên

Bổ sung điểm rèn luyện cho sinh viên

CTSV khoa Địa lý đã bổ sung điểm rèn luyện cho sinh viên bộ môn Du lịch khóa 1 như sau: 

Đăng tải tại Công tác sinh viên

Học bổng KKHT học kì 1 – Năm học 2011-2012

Đã có danh sách học bổng khuyến khích học tập học kì 1, năm học 2011-2012. Sinh viên vào đây để biết thêm TONG HOP-DANHSACH,  DIEM DU KIEN HK II 2011-2012 Sinh viên theo dõi, nếu có thắc mắc, khiếu nại liên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Công tác sinh viên