Thông báo về việc Phúc tra bài thi kết thúc học phần, HK 1 (2011-2012)

1. Thời gian nhận đơn phúc tra: 09/03/ đến 19/03/2012, mẫu đơn download tại mục Biểu mẫu trên web: http://ktdbcl.hcmussh.edu.vn

2. Địa điểm nhận đơn: Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng

  • Lửng C, 10-12 Đinh Tiên Hoàng
  • Phòng A005Bis CS Linh Trung – Thủ Đức

3. Lệ phí: 15.000đ/môn học

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thông báo chung. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.