V/v: Gia hạn đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2012 – 2013

                                              TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 3 năm 2012

 THÔNG BÁO

V/v: Gia hạn đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2012 – 2013

Theo đề nghị của Khoa, phòng Quản Lý Khoa học và Dự Án đã đồng ý gia hạn thời gian đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2012-2013 như sau:

Sinh viên muốn đăng ký tham gia nghiên cứu đề tài khoa học cần:

– Đăng ký thực hiện đề tài theo cá nhân hoặc theo nhóm, tối đa 5 người (xác định rõ chủ nhiệm đề tài, thành viên, cộng tác viên).

– Thể lệ đăng ký: nộp 2 bản đề cương nghiên cứu theo mẫu đính kèm.

– Đề cương nghiên cứu được nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa/Bộ môn theo thời  hạn từ ngày ra thông báo đến hết ngày thứ ba 15/3/2012.

Thông tin chi tiết về thời gian, quy định đề cương đăng ký, và nộp đề cương đăng ký sinh viên có thể liên hệ thầy Biên tại Văn Phòng Khoa hoặc theo địa chỉ email: biendoxuan@yahoo.com.

 BCN Khoa Địa Lý

              (Đã ký)

         Trưởng Khoa

TS. Ngô Thanh Loan 

Mẫu đề cương NCKH SV: TB gia han thoi gian dang ky de tai NCKH sinh viên 2012 -2013_Gui website (1)

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thông báo chung. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.