THÔNG BÁO SỐ 3 Về việc hủy môn học trong học kỳ II, năm học 2011 – 2012

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG ĐH KHXH & NV                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số:   /XHNV-ĐT                                 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2012

THÔNG BÁO SỐ 3

Về việc hủy môn học trong học kỳ II, năm học 2011 – 2012

Tính đến thời điểm này, việc đăng ký tín chỉ củ SV hệ chính quy đã hoàn tất. Phòng Đào tạo sẽ phát phiếu kết quả đăng ký tín chỉ cho sinh viên. SV liên hệ trực tiếp với Khoa/Bộ môn để nhận kết quả đăng ký. Thời gian nhận lại phiếu đăng ký, từ ngày 01/3/2012 đến hết ngày 02/3/2012.

Sau khi nhận kết quả đăng ký, nếu SV nào có nhu cầu xin hủy các môn học đã đăng ký thì liên hệ trực tiếp với phòng Đào tạo.

Thời gian hủy môn học: từ ngày 05/3/2012 đến hết ngày 09/3/2012.

Lưu ý:

1        Khi liên hệ hủy môn học sinh viên phải mang theo phiếu đăng ký tín chỉ.

2        Phòng đào tạo không giải quyết những trường hợp làm thất lạc phiếu đăng ký tín chỉ hoặc đăng ký không đúng môn học.

3        Hết ngày 09/03/2012, phòng đào tạo sẽ chốt danh sách thi của HK2 năm học 2011-2012. Mọi điều chỉnh của sinh viên sau thời gian này sẽ không được chấp nhận.

                                                                                                         TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO                                                                                                       

                                                                                                   TS. Phạm Tấn Hạ

  • LƯU Ý: Đề nghị đại diện các lớp chưa nhận phiếu ĐKTC, thứ 2 (ngày 5/3) đến VPK nhận phiếu ĐKTC cho cả lớp. 

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thông báo chung. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.