Thông báo SV đủ & chưa đủ điều kiện nhận chứng chỉ Giáo dục thể chất

Sinh viên có thắc mắc liên hệ Thầy Giảng: 0996 228 712 trước ngày 1/3/2012.

Xem danh sách chi tiết tại đây:

09608_lan1

08608_lan2

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thông báo chung. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.