Daily Archives: 24/02/2012

Thông báo SV đủ & chưa đủ điều kiện nhận chứng chỉ Giáo dục thể chất

Sinh viên có thắc mắc liên hệ Thầy Giảng: 0996 228 712 trước ngày 1/3/2012. Xem danh sách chi tiết tại đây: 09608_lan1 08608_lan2 Advertisements

Đăng tải tại Thông báo chung