Thông báo khẩn về chứng chỉ ngoại ngữ

Sau khi phòng Đạo tạo gửi chứng chỉ ngoại ngữ đi xác minh tại các TT Ngoại ngữ. Các trường hợp sau đây không xác minh được:

 1. Trần Xuân Hoài Bão 0956080005 (hình bị mờ, không xác minh được): đề nghị nộp gấp 1 bản sao chứng chỉ cho Khoa (đã bổ sung).
 2. Lê Duy Quang 0956080014  (hình bị mờ, không xác minh được): : đề nghị nộp gấp 1 bản sao chứng chỉ cho Khoa (đã bổ sung) .
 3. Nguyễn Thị Thùy Dung 0856080034 (trên chứng chỉ ghi tên Nguyễn Thị Thùy Dương) : đề nghị nộp gấp 1 bản sao chứng chỉ cho Khoa.
 4. Phạm Bá Hưng 0568067 (giấy chứng nhận không đúng với hồ sơ lưu)

Sinh viên không có chứng chỉ A ngoại ngữ từ học kỳ 1 (2011-2012), đề nghị nộp bổ sung cho Khoa trước thời hạn đóng học phí 01 tuần (2 bản sao có công chứng). 

Danh sách SV đã nộp bổ sung chứng chỉ NN (HK2-2011-2012):

 1. Trần Thị Minh Tươi 0856080206
 2. Lý Thị Kim Hoa 0956080230
 3. Bế Thị Phượng 0956080227
 4. Nông Thị Hạ 0856080221
 5. Phạm Văn Lợi 0956080083
 6. Trần Thanh Hương 0956080063
 7. Lâm Trung Kiên 0956080071

Lưu ý: Theo dõi thời gian đóng học phí trên website trường.

             Ghi rõ MSSV trên góc phải chứng chỉ nộp về Khoa.

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thông báo chung. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.