Daily Archives: 20/02/2012

Thông báo khẩn về chứng chỉ ngoại ngữ

Sau khi phòng Đạo tạo gửi chứng chỉ ngoại ngữ đi xác minh tại các TT Ngoại ngữ. Các trường hợp sau đây không xác minh được: Trần Xuân Hoài Bão 0956080005 (hình bị mờ, không xác minh được): đề nghị nộp gấp 1 bản sao chứng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thông báo chung