Điểm rèn luyện HK1 (2011-2012)

SV xem điểm rèn luyện bấm vào đây: Diemrenluyen-HK1

Hiện tại còn điểm rèn luyện lớp Địa lý Du lịch, Dân số – Xã hội K29 và Địa lý Kinh tế – PTV K30 GVCN chưa chấm xong

Sinh viên có thắc mắc, khiếu kiện về điểm rèn luyện vui lòng gặp cô Thu Thủy – phụ trách CTSV khoa Địa lý, lịch trực sáng thứ 5, phòng A222, CS ĐTH; SĐT: 0987869825

Hạn chót khiếu nại điểm rèn luyện ngày 24/02/2012

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Công tác sinh viên. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.