Daily Archives: 17/02/2012

Điểm rèn luyện HK1 (2011-2012)

SV xem điểm rèn luyện bấm vào đây: Diemrenluyen-HK1 Hiện tại còn điểm rèn luyện lớp Địa lý Du lịch, Dân số – Xã hội K29 và Địa lý Kinh tế – PTV K30 GVCN chưa chấm xong Sinh viên có … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Công tác sinh viên