THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN 2012

 Phòng QLKH-DA vừa thông báo đến các Khoa/Bộ môn thông tin liên quan đến việc tổ chức “Tuần lễ khoa học Sinh viên năm 2012” như sau:

 “Tuần lễ khoa học Sinh viên năm 2012” sẽ tổ chức từ ngày 02/4/2012 (thứ hai) đến ngày 07/4/2012 (thứ bảy).

  1. Đề nghị sinh viên nộp đề tài trực tiếp cho văn phòng Khoa/Bộ môn, gồm 3 bản toàn văn đã  hoàn tất (sau khi được giáo viên hướng dẫn góp ý chỉnh sửa lần cuối kèm theo file mềm), hạn chót ngày 12/3/2012 (thứ hai).
  2. Các sinh viên lưu ý viết báo cáo theo các quy định được nêu trong “Quy định công trình nghiên cứu khoa học sinh viên” của trường (đính kèm).
  3. Các sinh viên thực hiện đề tài có thể tham dự 2 buổi báo cáo chuyên đề về “Phương pháp và kỹ năng báo cáo kết quả nghiên cứu” sẽ được tổ chức vào ngày 21/2/2012 và ngày 24/2/2012 tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (đã được thông báo).

Mọi thông tin chi tiết về hội thảo khoa học sinh viên và các thông tin liên quan trên, sinh viên có thể liên lạc với thầy Biên theo email: biendoxuan@yahoo.com.

 Khoa Địa Lý

QUY ĐỊNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH SV NAM 2011-2012

 

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thông báo chung. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.