Điểm thi HK1 (tiếp theo)

Marketing dia phuong

Dia SV dai cuong

Tho nhuong DC

Kinh te MT

PPNC MT

Lưu ý: SV bảo lưu môn Kinh tế MT và PPNC trong KHMT sẽ được Thầy nhập điểm sau. Do vậy các em không cần liên hệ với Khoa và Thầy.

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thông báo chung, Điểm thi. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.