Daily Archives: 15/02/2012

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN 2012

 Phòng QLKH-DA vừa thông báo đến các Khoa/Bộ môn thông tin liên quan đến việc tổ chức “Tuần lễ khoa học Sinh viên năm 2012” như sau:  “Tuần lễ khoa học Sinh viên năm 2012” sẽ tổ chức từ ngày … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thông báo chung

Điểm thi HK1 (tiếp theo)

Marketing dia phuong Dia SV dai cuong Tho nhuong DC Kinh te MT PPNC MT Lưu ý: SV bảo lưu môn Kinh tế MT và PPNC trong KHMT sẽ được Thầy nhập điểm sau. Do vậy các em không cần liên hệ với … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thông báo chung, Điểm thi