Thông báo lớp Thủy văn đại cương

Do số lượng đăng ký môn Thủy văn đại cương quá đông, Khoa phân chia buổi học như sau:

– Sáng thứ 4: lớp Địa lý K31 (Khóa 2010-2014) với số lượng 139 sinh viên

– Sáng thứ 6: tất cả sinh viên học lại  + cải thiện.

Phòng học: C2-01, Thủ Đức.

Đề nghị sinh viên đi học đúng buổi để thuận tiện cho việc điểm danh, tổ chức thi.

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thông báo chung. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.