Thông báo cho SV năm 4 khoa Địa lý

Để làm bằng tốt nghiệp cho SV khóa 2008-2012, Phòng Công tác SV yêu cầu sinh viên năm 4 khoa Địa lý nộp:

– 03 tấm hình 3×4 (thời gian chụp không quá 3 tháng), mặt sau có ghi họ và tên, ngày sinh, nơi sinh và MSSV (bỏ vào phong bì và ghi rõ thông tin như trên)

– 80.000 đ/SV lệ phí làm bằng

Lớp trưởng lập danh sách SV nộp hình và lệ phí làm bằng TN và gởi về Phòng CTSV (CS ĐTH, B.002) từ ngày 01/03/2012 đến 30/03/2012

(Thông chi tiết trên website của trường)

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Công tác sinh viên. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.