Thông báo cho SV năm 3 khoa Địa lý

Để làm chứng chỉ Giáo dục thể chất cho SV khóa 2009-2013, Phòng Công tác SV yêu cầu sinh viên năm 3 khoa Địa lý nộp:

– 03 tấm hình 3×4 (thời gian chụp không quá 3 tháng), mặt sau có ghi họ và tên, ngày sinh, nơi sinh và MSSV (bỏ vào phong bì và ghi rõ thông tin như trên)

– 20.000 đ/SV lệ phí làm chứng chỉ

Lớp trưởng các lớp lập danh sách SV nộp hình và lệ phí làm chứng chỉ và gởi về Phòng CTSV (CS ĐTH, B.002) từ ngày 01/03/2012 đến 30/03/2012

(Thông chi tiết trên website của trường)

This entry was posted in Công tác sinh viên. Bookmark the permalink.