Tổ chức lớp chuyên đề về phương pháp và kỹ năng báo cáo kết quả NCKH cho sinh viên

Để tạo điều kiện cho sinh viên có thêm hiểu biết về phương pháp, kỹ năng trình bày kết quả nghiên cứu qua văn bản viết và Power Points, Phòng Quản lý Khoa học – Dự án tổ chức 02 chuyên đề với nội dung như sau:

 Chuyên đề 1: “Một số vấn đề sinh viên nên biết khi viết báo cáo khoa học”

                        (Giảng viên: TS. Lê Minh Vĩnh)

Chuyên đề 2: “Cách trình bày kết quả nghiên cứu đề tài qua sử dụng phần mềm

                         Power Points”

                         (Giảng viên: ThS. Trần Thị Bích Liên)

 Đối tượng tham gia: Các sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học ở giai đoạn hoàn tất việc nghiên cứu, đang viết báo cáo.

 Thời gian và địa điểm: tại cơ sở 2, Linh Trung, Thủ Đức

–         Chuyên đề 1: gồm 2 buổi sáng từ 8giờ đến 11giờ 15 ngày thứ ba 21/2/2012 (phòng A122 ) và ngày thứ sáu 24/2/2012 (phòng C131)

–         Chuyên đề 2: gồm 2 buổi sáng từ 8giờ đến 11giờ 15 ngày thứ năm 23/2/2012 (phòng C124 ) và ngày thứ năm 01/3/2012 (phòng C124 ).

 Kính đề nghị Ban Chủ nhiệm các Khoa, Bộ môn thông báo đến sinh viên trong đối tượng tổ chức lớp và lập danh sách sinh viên đăng ký tham dự, gửi về Phòng Quản lý Khoa học – Dự án trước ngày thứ sáu 17/2/2012 (theo mẫu đính kèm: Thong bao to chuc lop chuyen de cho sinh vien NCKH).

 Trân trọng.

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thông báo chung. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.