THÔNG BÁO V/v: Xét tốt nghiệp cho sinh viên các khóa 2006 và 2007

1. Theo thông báo của trường ĐHKHXH&NV việc xét tốt nghiệp cho sinh viên các khóa sẽ được thực hiện định kì vào tháng 03 và tháng 08 hàng năm (kể từ năm 2011). Đợt xét vào tháng 03-2012 sẽ dành cho sinh viên khóa 2006 và 2007 đã hội đủ điều kiện tốt nghiệp.

2. Điều kiện để được xét tốt nghiệp của sinh viên

  • Tích lũy đủ số tín chỉ theo đúng chương trình đào tạo của từng chuyên ngành. (Tổng số tín chỉ tối thiểu của sinh viên khóa 2006 là 160 TC, khóa 2007 là 150 TC)
  • Điểm trung bình tích lũy toàn khóa đạt từ 5 điểm trở lên
  • Có đủ các chứng chỉ: GDTC, GDQP, Tin học, Ngoại ngữ (trình độ B) theo đúng quy định của trường
  • Không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập trở lên (tính đến thời điểm xét tốt nghiệp)

3. Những sinh viên đã hội đủ điều kiện, cần nộp hồ sơ xin xét tốt nghiệp về văn phòng khoa từ ngày 10-02-2012 đến 10-03-2012 (trong giờ hành chánh). Hồ sơ xét tốt nghiệp gồm có:

– Đơn xin xét tốt nghiệp

          – 02 Bản sao (có công chứng) chứng chỉ ngoại ngữ

          – 01 Bản sao (có công chứng) các chứng chỉ Tin học, GDTC, GDQP

4. Thời điểm xét của trường dự kiến sẽ vào cuối tháng 03-2012, Khoa sẽ không giải quyết các trường hợp nộp đơn trễ so với thời hạn đã thông báo.

Giáo vụ khoa

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thông báo chung. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.